วัน: 27 กรกฎาคม 2018

ไก่ชนมีเฮ เปิดสนามชนไก่ใหม่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นไก่ชนมีเฮ เปิดสนามชนไก่ใหม่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

การชนไก่เป็นกีฬาพื้นเมืองเก่าแก่ของหลายประเทศในภูมิภาคเ […]